DYR CPH – Dansk design og kvalitet!

DYR er skønne prints, dejlige farver, god kvalitet og til priser, hvor alle kan være med.

DYR blev leveret første gang i marts 2015. Der kommer 2 kollektioner om året.

Fokus er at skabe farverigt, flot og funktionelt tøj af høj kvalitet, som holder vask efter vask efter vask!

 

DYRs CSR-politik trækker på de samme værdier samlet under overskrifterne: 

 

KVALITET MED OMTANKE 

Omtanke for Dyr

Sponsorat af WWW Verdensnaturfonden

Danefæ er erhvervssponsor af WWF Verdensnaturfonden.

PLADS TIL LEG

 

DYR tager udgangspunkt i principperne i FN’s Global Compact ud fra et ønske om at arbejde seriøst og struktureret med samfundsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility). Med vores grundlæggende værdier om ”Kvalitet med Omtanke” og Global Compact som baggrund vil vi i DYR konkret fokusere på:

     

Produkter med omtanke

Plads til leg: Vi laver blødt, praktisk og funktionelt tøj, der giver plads til aktivitet og leg ude og inde for både store som små. Det er vores grundlæggende holdning, at børn skal have lov til at være børn! Derfor har vi fokus på:  

 

Sikkerhed: det allervigtigste for os er, at vores produkter er sikre og ikke på nogen måde kan udgøre en sikkerhedsrisiko for vores kunder.

 

Kvalitet : vores produkter holder sæson efter sæson eller barn efter barn efter barn og til masser af slid og sjov, hvilket både gavner slutbrugeren økonomisk set men også samfundet generelt ud fra en genbrugstanke.

 

Ingen skadelige stoffer: vi står på hovedet for at undgå skadelige stoffer i vores produkter og tester hver ny producent, farve og teknik (ex. print) for at være sikre på overholdelse.

Vi sikrer fortsat Produkter med Omtanke ved løbende at foretage stikprøvekontroller og tests af kvalitet, holdbarhed og kemi. Og vi ønsker at videregive så grundig og præcis dokumentation til vores kunder om produkterne og deres funktionalitet som muligt.

 

Produktion med omtanke

Samarbejde, partnerskab og dialog er kernebegreber i vores relation til vores producenter, således at vi i fællesskab kan produktudvikle og løfte niveauet til gensidig glæde og gavn.  

 

Omtanke for miljø : Vi udvælger producenter med omtanke for deres påvirkning af miljøet, og vi indgår kontrakter med disse, hvorefter producenten forpligter sig til at leve op til vores Code of Conduct samt naturligvis nationale såvel som internationale regler på området samt at tilrettelægge produktionen, så denne er mindst muligt skadelig for miljøet. Vores Code of Conduct bygger på principperne i Global Compact. Vi kræver naturligvis, at alle vores producenter lever op til EU’s kemikalielovgivning REACH, der regulerer brugen af kemikalier og sikrer at kemikalier bruges forsvarligt og med minimal risiko for sundhed og miljø.   

 

Omtanke for rettigheder : Ingen ulovlig børnearbejde: Vi accepterer ingen ulovlig børnearbejde i produktion af vores tøj, og vores producenter forpligter sig til i vores kontrakt med dem ikke at benytte ulovligt børnearbejde i produktion af vores tøj. Tematikken om børnearbejde er dog ikke kun sort/hvid. I mange lande er børns indtægt ved lovligt arbejde afgørende for hele familiens opretholdelse. Det er derfor vigtigt, at man ikke afviser, at børn kan arbejde på steder med ordentlige forhold og i en kontrolleret mængde. Afviser man al børnearbejde kan det få helt uoverstigelige konsekvenser for både børnene og deres familier, da børnene så er nødsaget til at søge arbejde indenfor langt farligere og ukontrollerede områder. Vi støtter derfor børns arbejde på mindre og ikke belastede områder i et begrænset og lovligt omfang, der ikke står i vejen for børnenes mulighed for skolegang og uddannelse.  

 

Omtanke for arbejdstagerrettigheder: Vi udvælger producenter med omtanke for deres arbejdsmiljøforhold og i vores kontrakter med producenten forpligter de sig til at leve op til nationale og internationale regler på området, herunder at respektere menneskerettigheder og have ordentlige arbejdsforhold.  

Vi sikrer overholdelse af miljøkrav og menneskerettigheder ved jævnlige besøg af vores produktionssteder for at sikre kvalitet og ordentlige forhold. Hovedparten af vores produktion udføres desuden af producenter, som vi har en længerevarende relation til, hvorved gensidig respekt, dialog og åbenhed oparbejdes – og problemer lettere overkommes.

 

Forbrug med omtanke

DYRs produkter har en kvalitet, der holder til masser af aktivitet, leg og slid, og det betyder også, at det kan gå i arv og genbruges fra barn til barn til barn eller sæson efter sæson – og at vi dermed kan være med til at mindske en brug-og-smid-væk kultur i forhold til vores produkter. 

 

Partnerskab og dialog med vores forhandlere med henblik på fælles udvikling : Vi ønsker at indgå samarbejde og partnerskab med vores forhandlere for sammen at finde måder, hvorpå både vores forhandlere og DYR positivt kan udvikle salg og kommunikation med fokus på vores værdier og tilgang til CSR til slutbrugerne.  

 

Dialog med slutbrugere: Vi ønsker at bygge på vores familiære ånd i vores direkte kommunikation med slutbrugerne – og skabe engagement og oplysning om vores fælles indsats for at opnå de bedste resultater indenfor vores værdier om Kvalitet med Omtanke og Plads til Leg.  

Vi ønsker at kommunikere og samarbejde med vores slutbrugere om, hvordan produkterne får så langt et liv som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning, bl.a. gennem information om hensigtsmæssig håndtering af produkterne i forhold til vask samt gennem henvisning til facebookgrupper om videresalg af DYR-produkter for derved at opfordre til genbrug.  

 

Modeller og mangfoldighed: Vi er opmærksomme på, at vi i vores valg af modeller til vores præsentationsmaterialer kommunikerer værdier, og vi ønsker at understrege mangfoldighed og ”plads til leg” ved brug af en bred vifte af naturlige modeller, der afspejler diversiteten i resten af samfundet. 

Vi sikrer forbrug med omtanke ved at holde et skarpt øje på kvalitet og vedblivende at kvalitetsteste og videreudvikle og ved at opnå og dele viden om Forbrug med Omtanke med forbrugere og forhandlere. 

 

Omtanke for arbejdspladsen

DYR er en mindre virksomhed med en familiær tone tilsat humor og respekt. Vi sætter en ære i, at alle relevante medarbejdere/områder bliver hørt i sager, der involverer dem og at der er nem, tilgængelig og god kommunikation på tværs af niveauer og områder i organisationen. Vi tror på, at vi alle bærer en del af hinandens liv i vores hænder – og det er derfor vigtigt med gensidig respekt for hinanden og hinandens arbejde på tværs af organisationen. Vi mener, at alle i organisationen har et fælles ansvar for det gode arbejdsmiljø, og det er derfor vigtigt, at der er vilje til dialog og samarbejde imellem alle hos DYR.  

 

Involverende og udfordrende arbejde: Vi tilbyder involverende og udfordrende arbejde, med frihed under ansvar, hvilket er med til at udvikle den enkelte ansattes faglighed og indsigt.  

 

Arbejdsmiljø: Vi ønsker et rart og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og har derfor i samarbejde med en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver udarbejdet en Redegørelse om arbejdsmiljø og iværksat tiltag for at sikre et rart og sikkert arbejdsmiljø.   

 

Work-Life balance: Vi ønsker glade medarbejdere med plads til familie og fritidsliv, og vi understøtter derfor at ekstra arbejdsindsats i travle perioder kan afspadseres, så snart det passer både medarbejder og arbejdet.

For at sikre os, at vores medarbejdere fortsat føler sig udfordret i arbejdet og godt tilpas på arbejdspladsen har vi årlige medarbejder- og lønsamtaler, hvor disse elementer bliver vendt. For at sikre os, at vi har et opdateret arbejdsmiljø, der tager hensyn til alle nuværende regler, er arbejdspladsen blevet gennemgået af en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver og ført ajour på baggrund af dennes rådgivning. 

 

Omtanke for børneliv

Vi støtter løbende initiativer, der sætter fokus på elementer af vores værdier om at ”Børn skal have lov til at være børn” og ”Plads til Leg”.   

 

Sponsorat af børnehjem : Vi støtter fast hver måned organisationen DinNødhjælp, som driver et børnehjem i Nigeria for børn, der er fordrevet fra deres familier og landsbyer pga. beskyldninger om heksekraft. Generelt vil DinNødhjælp fremadrettet udgøre vores primære samarbejdspartner påstøtteprojekter under overskriften ”Omtanke for børneliv”. Læs mere om organisationen og børnehjemmet på dinnoedhjaelp.dk.  

 

Donation af tøj : Vi donerer løbende tøj til børnehjem forskellige steder, primært i Afrika.  

 

Indsamling: Vi indsamler penge til organisationer med fokus på børneliv i forbindelse med særlige arrangementer som lagersalg

o.a.

Oekotex, Swan, and BSCI certifications